Lyftbord med inbyggda rullar

Överbelastning av kroppen vid ensidigt upprepande arbete samt lyft och skjut av tunga föremål kan resultera i rygg- och axelproblem och slutligen leda till sjukdagar.

Hos Q-System erbjuder vi lösningar för att lindra dessa problem och förebygga skador genom att installera lyftbord på arbetsplatserna i produktionsprocessen där medarbetarna för närvarande utsätts för tunga lyft och skjutningar.

Våra Q-System lyftbord finns tillgängliga i ett brett utbud av standardmodeller som är extremt flexibla. Det betyder att de kan anpassas specifikt för varje produktionsuppgift. Alla våra lyftbord kan levereras med både drivna och icke-drivna rullbanor samt enkla kontroller som till exempel gör det möjligt att sänka/höja bordet när ett föremål placeras på eller tas bort från bordet. Det finns många andra anpassningsmöjligheter tillgängliga.

Lyftbord med icke-drivande rullbana / lyftbord med ej drivande rulltransportör"

Enkel saxlyftbord

Det elektrohydrauliska lyftbordet möjliggör enkel hantering av stora och tunga föremål.

Dessutom säkerställs korrekta ergonomiska arbetspositioner för medarbetarna, där tunga lyft undviks.

Lyftbordet kan monteras på golvet eller i en grop.

Lyftbordet styrs med fot- eller handkontakt.
Kan utrustas med pneumatisk eller mekanisk föremålsbroms, vilket gör att föremålet kan bromsas vid önskad plats på rullbanan.

Kan levereras med icke-drivande eller drivande rullbana.

Dubbel saxlyftbord för långa föremål

Dubbel saxlyftbord för långa föremål

Dubbel saxlyftbordet för långa föremål är den idealiska lösningen för hantering av långa och tunga material.

Med sin avancerade dubbel sax-design garanterar detta lyftbord en stabil och säker lyftkapacitet, vilket gör det möjligt att hantera även de längsta föremålen utan problem.

Genom att använda detta lyftbord elimineras behovet av manuell hantering och tunga lyft, vilket skapar en ergonomisk arbetsmiljö och ökar medarbetarnas säkerhet och komfort.

Dubbel saxlyftbord för tungt gods

Dubbel saxlyftbord för tungt gods

För tungt gods med en vikt upp till 6 ton.

Lyftbord på rullande chassi

Lyftbord på rullande chassi

Vårt “Lyftbord på rullande chassi” är den perfekta lösningen för användning på en packlinje eller liknande miljöer. Detta mobila lyftbord gör det enkelt att flytta och positionera det där det behövs. Effektiviteten och flexibiliteten säkerställer en smidig och produktiv arbetsprocess.

Lyftbord med roterande rullbana

Lyftbord med roterande rullbana

Vårt “Lyftbord med roterande rullbana” är speciellt utformat för bearbetnings- och monteringsuppgifter. Den roterande rullbanan gör det enkelt att vrida och justera föremålen, vilket ökar effektiviteten och precisionen i arbetsprocessen. Detta lyftbord ger dig den flexibilitet du behöver för att hantera dina uppgifter med lätthet och precision.

Lyftbord med tvådelad bana

Lyftbord med tvådelad bana

Vårt “Lyftbord med tvådelad bana” är perfekt att använda tillsammans med pallyftare för lastning och lossning. Den tvådelade banan möjliggör enkel åtkomst och säker hantering av pallar och andra material. Detta lyftbord är utformat för att öka effektiviteten och säkerheten i dina arbetsprocesser, så att du kan hantera dina uppgifter med lätthet och precision.

lyftbord

Har du frågor eller vill ha ytterligare information om våra lyftbord? Vårt engagerade team finns tillgängligt för att hjälpa dig.