En stor succes hos norske Kverneland, der i fremtiden vil fortsætte med koncept “omstillingsstation”  på deres andre anlæg.

Stefan Henriksson, der er ansvarlig for smedepresser og reservedele, fortæller: ”Vi fik til opgave af vores ejere, japanske KUBOTA, at reducere omstillingstiden. Projektet bliver kaldt for DTR, d.v.s. Down Time Reduction og indgår i det overordnede projekt ”Quick Die Changing”, som gælder for alle vores anlæg med smedepresser.

“Med den nye løsning fra Q-System – en såkaldt omstillingsstation -, samt det hydrauliske clamping system fra tyske Hilma Römheld GmbH, har vi kunnet reducere tidsforbruget for et skift af form fra 55 til 5 minutter, så løsninger må siges at være en stor succes, og vi vil naturligvis fortsætte med dette koncept på vore andre anlæg, ” slutter Stefan Henriksson.

Kverneland Group er verdensførende indenfor udvikling, produktion og distribution af landbrugsmaskiner og services. Virksomheden blev etableret i 1879 i Kverneland tæt på Stavanger, og har i dag fabrikker i mange lande og et vidtspændende salgsapparat.

Derfor kunne Kverneland reducere omstillingstiden så markant

Formålet med den nye løsning, der består af to elementer – en drevet vogn med to drevne rullebaner og en drevet rullebane, som kan vippes op i lodret stilling – er at lette indsættelse og udtag  fra pressen af værktøjer, hvori plovdelene bliver formet. Før i tiden måtte man skrue værktøjerne ud af pressen, før der kunne indsættes en ny. Dette skete manuelt og var et tungt og langsommeligt arbejde, da formene kan veje op til 1500 kg.

Med den nye automatiske Q-System løsning bliver formene placeret og kalibreret på en transportplade. Transportpladen med formen bliver placeret med kran på den ene af vognens 2 rullebaner. Operatøren sætter vognen i gang via et tryk på en knap, hvorefter vognen kører frem til afleveringspunktet ind til pressen.  Operatøren ved pressen skubber den netop brugte form ud på den ledige rullebane, hvorefter vognen placerer sig, så banen med den nye form er ud for pressen. Herefter går rullebanen i gang og transporterer formen ind i pressen. 

På grund af formenes vægt på helt op til 1500 kg er omstillingsstationen udført som en meget kraftig konstruktion som vil have en lang levetid.