En HAY stols första resa – ett samarbete mellan Kvist Industrier och Q-System

Märket HAY står i dag för hög kvalité och innovativ design, som passar in i den moderna arbets- och vardagen. Hay startade år 2002 och är idag en global verksamhet men med rötterna i den Danska staden Horsens.

Det är nog få som vet det, men Kvist Industrier tillverkar åtskilliga HAY stolar i veckan – med ”automationshjälp” från Q-System.

Märkesvarans födelse
Kvist Industriers rötter går tillbaka ända till 1967. På fabriken producerade man i huvudsak trämöbler samt de klassiska FDB möblerna som designades av Børge Mogensen. Ritningarna har sedan den tiden varit i förvar hos Kvist Industrier och lanserades i Danmark via den danska matkedjan Coop.

Kvist Industrier består av tre produktionsverksamheter, två är placerade i Kvist industrier Danmark och en i Lettland, totalt ca. 700 medarbetare. Kvist Industrier tillverkar ett brett spectrum av världsberömda möbler i klassisk design och har ett tätt samarbete med sina partner, som bl.a. omfattar Fredericia Furniture, Stefan Diez och HAY.

Optimering av produktionen via logistik och automation.
Men var kommer Q-System in i bilden? För att optimera produktionen genom ökad automation fick Kvist Industrier installerades 2016  en transportanläggning från Q-System.

Anläggningen består av 5 linjer odrivna rullbanor, där stolarna blir monterade för hand. När stolarna är monterade, blir dom placerade på en lastbärare och rullas ut på en driven rullbana, som automatiskt för stolarna ner till packavdelningen.

blank
blank

På resan ner till packavdelningen passerar stolarna ett transportband, som sänker ner stolarna från arbetshöjd vid monteringen till golvnivå, för att hamna på den ergonomiskt riktiga höjden, när stolarna sen ska packeteras i velllådor. När stolarna är packeterade, så skickas dom på den drivna rullbanan till en bandningsmaskin, där de automatiskt stängs och bandas. Efter detta så är dom klara att sättas på pall och skickas till Hays centrallager i Horsens, varifrån de sedan blir distrubierade till hela världen.

Lastbäraren, som stolen stod på, ska tillbaka i produktionen. När stolen lyfts av lastbäraren för att bli packeterad, blir lastbäraren vinkelöverförd och staplas på en dragvagn, som för varje lastbärare sänker sig ett par centimeter ner i golvet, så det kan staplas en ny lastbärare. När vagnen är full , sätter man in en ny tom vagn och den fulla körs tillbaka till produktionen.

Oväntade,  men givande koncekvenser i  det nya transportsystemet
”Det var först och främst en önskan ett ett förbättrat produktionsflöde och därmed uppnå en ökad kapacitet, som var grundläggande för invetsringen i den nya transportanläggningen från Q-System,” berättar Eva Chrestensen och Sven Holmgaard från  Kvist ” men vi tänkte naturligtvis även på ergonomi, alltså bättre arbetsställning för våra montörer.

En aspekt, vi inte hade förväntat, är den teamspirit och arbetsglädje, som transportanläggningen också har medfört. Förr i tiden stod den enskilde medarbetaren vid sin arbetsstation med utsikt rakt in i en vägg. Nu står de ansikte mot ansikte med medarbetarna och monterar stolarna utmed den fem odrivna banorna. Det har gett en större arbetsglädje och därmed mer nöjda medarbetare.

Den nya transportanläggningen ger också större möjligheter att montera flera varianter av stolarna i jämförelse med det gamla arbetssättet, och det har också blivit enklare att hantera mindre ordrar på kortare tid,” fortsätter han.

”Vårt samarbete med Q-Transportmateriel/Q-System startade för många år sedan, så det var helt naturligt, att det var dom, vi vände oss till, då vi skulle optimera våran produktion. Kvaliteten är rigtigt god, och vi har fått et anläggning, som uppfyller alla våra förväntningar och krav” avslutar Svend Holmgaard.