Linpac Plastics er en ledende international producent af emballage til fødevareindustrien. Anlægget er designet til at transportere færdigpakkede emballeringsprodukter på paller fra produktionsafsnittet til lageret. Formålet med investeringen i anlægget var at nedbringe antallet af håndteringer og således reducere omkostningerne i en branche, hvor der er meget stærk konkurrence. Det nye palletransportanlæg bringer paller med færdigvarer fra produktionen til lageret, som befinder sig i en tilstødende bygning. På sin vej mod lageret køres pallen gennem to fuldautomatiske folieringsmaskiner, hvor den folieomvikles.
Et af aspekterne i forbindelse med transporten mellem produktion og lager var, at der var en stor niveauforskel mellem de to bygninger, hvilket betød, at den kædedrevne Q89 “forbindelses-rullebane” skulle monteres med et fald på 7 grader. For at forhindre, at pallerne glider fremad p.g.a. tyngdekraften, blev banen forsynet med et antal bremsemotorer. Antallet af bremsemotorer skal selvfølgelig være korrekt, og derfor blev pallerne i testperioden sågar transporteret ned ad banen uden folie. Ikke én palle begyndte  at glide. Desuden er forbindelsesbanen udført med akkumuleringsfunktion, hvilket indebærer, at der altid vil stå en palle parat til afhentning i udløbsenden. Dette effektiviserer i høj grad håndteringen på lageret, ligesom banen samtidig kan fungere som en form for midlertidigt lager.
Transportanlægget starter i produktionsafsnittet, hvor produkterne placeres ved håndkraft på pallerne, som herefter vinkelføres ud på forbindelsesrullebanen. Der er i systemet inkorporeret en automatisk tilførsel af tompaller, som transporteres på samme bane. Ved starten af banen er der placeret 4 parallelle pallemagasiner, som hver især kan håndtere 3 forskellige palletyper med en størrelse fra  1500 x 1200 mm til 1200 x 8000 mm. Ved hver af de i alt 9 pallepakkepladser er monteret et grafisk display. Her definerer operatøren, hvilken type palle han skal bruge og det er også herfra, tompaller tilkaldes fra pallemagasinet.