Ergonomi i fokus

Vad är ergonomi?

Ergonomi är anpassning av arbetet för människan. När arbetet ska anpassas människan – de anställda i verksamheten – är det viktigt att ta hänsyn till muskler och leder. Genom att planlägga arbetet riktigt kan man minimera risken för ryggskador och andra skador på muskler och kotor bl.a. genom att undgå tunga lyft och olämpliga arbetställningar.

Enligt ”Handboken – Arbetsmiljö i byggen och anläggningar” av Arbetsmiljöverket för Byggen och Anläggningar från 2016, så handlar planläggning specifikt om tre faktorer:

  1. Arbetsplatsen skall upprättas, så den passar till den enskilda medarbetaren.
  2. Maskiner och arbetsredskapen skall anpassas till både arbetet och den person, som skall utföra arbetet.
  3. Använd ergonomisk utformade redskap, verktyg och tekniska hjälpemedel. Det ökar säkerheten och minskar skadorna.

Här hos Q-System har vi extremt högt fokus på en god arbetssmiljö och att våra lösningar, inte bara optimerar produktionen, utan också förbättrar arbetsmiljön. Här är ergonomi och ergonomisk planering  en topp prioritet, när vi utvecklar våra produkter och lösningar.

blank
Därför är rådgivning och samarbete med kunden A och O. Vilka ämne skall hanteras? Hur mycket väger dom? Hur stora/små är dom? Vem skall hantera dom? Skall de hanteras manuelt eller automatiskt? I vilken höjd skall de hanteras? Det är blott några av många frågor, man skatl ta hänsyn till, om det så är en wellkartong  på 5 kg som skall hanteras eller ett modulhus på 12 ton.

Med egen produktion så skräddarsyr vi ergonomisk utformade lösningar, som passar till medarbetaren, som skall utföra arbetet, oavsett i vilken branch du befinner dig i.