Hvorfor skal du vælge Q-System?

FORDI:

– du snakker direkte med producenten – uden mellemled!

– du får en skræddersyet løsning baseret på standardmoduler

– du bliver en del af processen fra idé til færdigt anlæg

– du får en optimeret produktionslogistik og et bedre arbejdsmiljø

Diverse data

Virksomhedsnr.: 16440973

Momsregistreringsnr. export: DK16787574

Bank:

Nordea Bank Danmark, P.O. box 72, DK-8100 Århus C

Konto nr.:  2211 0044 265117

S.W.I.F.T.:  NDEADKK

IBAN:  DK6820000044265117

Emailadresse til fakturafremsendelse:

bogholderi@q-system.dk

I Q-System har vi mere end 60 års erfaring i at designe og levere materialehåndteringssystemer til alle områder i produktionen – og til alle brancher.

Vi fokuserer ikke kun på dit konkrete behov her og nu, men ser nøje på materialeflowet både før og efter den afdeling, du ønsker rationaliseret.

Vi er det sikre valg.

Hvem har ikke købt hos en leverandør, som senere forsvinder?

I Q-System har vi leveret solide, fremtidssikrede løsninger i mere end 60 år, og det agter vi at blive ved med.

Vi har et net af gode samarbejdspartnere i ind- og udland, der på stedet og ude hos brugerne af vore transportløsninger kan give den service og løfte de kvalitetskrav, der er en del af en Q-løsning.

?

Derfor er vi de førende på markedet:

Vi har egenproduktion af standard og skræddersyede moduler

Vore 3 produktprogrammer til let, mellemsvært og tungt gods er baseret på en lang række standardprodukter, som naturligvis kan tilpasses i længde, bredde, højde og med rulleafstande baseret på den aktuelle godstype.

 

 

Vi er Skandinaviens stærkeste partnere i totale automationsløsninger

På basis af vore standardmoduler kombineret med konfektionerede units  designer og leverer vi  skræddersyede logistik/håndteringsløsninger tilpasset den enkelte kundes forhold og behov.

Nærhed

Nærhed kan forstås på flere måder:

  1. Vi har ikke mulighed for at kende vilkårene i den enkelte virksomhed. Derfor er vi i vores business ikke blot sælger og køber; men derimod partnere, som i et samarbejde finder frem til den optimale logistikløsning til din virksomhed.
  1. Danmark har en god infrastruktur, og Q-System er placeret i hjertet af Danmark, få km udenfor Aarhus. Derfor er det let for vore kunder at besøge os for diskussion af det aktuelle projekt og siden for at deltage i FAT-testen,  inden afsendelse af det færdige transportanlæg.

Om Q-System/Q-Transportmateriel

Q-Transportmateriel A/S · Q-System har sine rødder i virksom­heden Johan Quist & Co. som i 1955 blev etableret med produktion af stålstel til møbler for øje. I løbet af få år udvidedes produktionen til også at omfatte trans­port­vogne og andre hjælpemidler til møbelindu­strien – en produktion, som hurtigt udgjorde en så stor del af om­sæt­nin­gen, at man solgte pro­duktionen af stålsstel fra.

I kraft af den tætte kontakt til træindustrien blev der kontinu­erligt udviklet nye produkttyper og løsninger til denne bran­che, d.v.s. rullebaner, båndtrans­portører m.v. men hen ad vejen også et helt nyt transportsystem for palletrans­port – et banesystem, som i dag an­vendes i alle typer brancher, hvor håndterin­gen foregår på paller.

I DAG

Q-System er stadig en ledende leverandør af håndteringsløsninger til den del af træindustrien, der baserer sine produkter på plader og ”saml selv” princippet; men vores fokus og speciale er nu håndteringsløsninger til palletransport samt specialløsninger til madrasindustrien.

Vores interne transport- og logistik­løs­ninger er baseret på gennemprøvede standardkomponenter til hhv. let, mellemsvært og tungt gods. Derfor kan vi designe transportanlæg til alle typer gods lige fra lette kasser til tunge paller og andre emner med en plan bæreflade.

I forbindelse med kundespecifikke transportanlæg, som udarbejdes i en tæt dialog mellem den enkelte kunde, bliver vore standardmoduler som oftest kombineret med specialunits, således at kunden får en håndteringsløsning, som opfylder kravene her og nu, men hvor ikke mindst fremtidige behov og udvidelsesmuligheder er taget i betragtning.

Q-System har i dag ca. 65 ansatte og en eksportandel på over 80%. Salget på de europæiske eksportmarkeder, USA og Canada varetages delvist af Q-Systems egne sælgere, delvist af lokale partnere, der i sagens natur har et indgående kendskab til kulturen på det enkelte marked.

blank
blank
blank