PASCHAL Danmark har investerat i en ny rensprocess med tillhörande transportanläggning.

En automatiserad process som avsevärt minskar ledtiden och eliminerar manuella arbetsprocesser.

PASCHAL hyr ut allt för betonggjutning i samband med professionellt byggande. Förutom utrustning för betonggjutning hyr PASCHAL ut alla typer av ställningar, stöd och allt annat som behöver användas som säkerhetsutrustning för byggandet.

PASCHALs egen produktion är koncentrerad till formelement för vägg- och pelarformning. Dessa tillverkas på fabriken i Tyskland.

När formelementen har använts i konstruktionen återlämnas de som hyrd utrustning till PASCHAL-Danmark, där de nu ska rengöras inför nästa uthyrning.

PASCHAL ville automatisera denna rengörings- och sorteringsprocess,
inte bara för att eliminera den manuella hanteringen; men också för att minska tiden som elementen finns i företaget och inte ute hos kunderna. PASCHAL hade byggt en ny hall för ändamålet och vi blev utvalda att leverera transportsystemet.
Själva anläggningen består av en städmaskin, motordrivna rullbanor med kedjevinkelstyrningar och fallrullbanor – och givetvis med tillhörande elektrisk styrning i form av tryckknappspaneler.

Bananläggningen är målad i en färg som vi inte målar ofta – orange – vilket är Paschals färg i deras logotyp. Snyggt att måla i en annan färg än blått, grått och grönt! – och det är vackert!

Formelementen är inte särskilt tunga, max. 400 kg, men de kan vara stora, från en längd på 2,70 m och en bredd på 2,40 m och där under. Därför är rullbanorna 2,7 m breda.

I stora drag är anläggningen sådan att den börjar där de återlämnade, smutsiga formelementen måste påbörja rengöringsprocessen. Med hjälp av en vakuumlyft placerar operatören elementen, som kan vara av olika storlek, på banan en efter en. De kör framåt och styrs via en kedjevinkelstyrning mot en upprättare så att de alla ligger rakt.

De rullar sedan in i städmaskinen och rullar sedan rent fram till stopp i slutet av banan. Härifrån allokeras elementet till en av de fyra reparationsplatserna. Efter någon reparation styrs elementet i vinkel och skickas ut på en av de fyra dubbla fallrullbanor, så att en stapel med element av samma storlek kan samlas på en eller flera pallar vid utloppet.

Formelementen har ett trälock. Om locken är skadad repareras den innan den skickas vidare i systemet. Gäller det något av de riktigt stora elementen så körs det till en transfervagn i anläggningen. Denna vagn kan sedan köras bort från banan, vilket gör att operatören kan gå runt elementet och reparera skadan, sedan återföra elementet till linjen och gå ut på en fallbana.

Bilderna är från FAT-testen av anläggningen.