Thos. Sonne Junr. der er underleverandør af råstål til metalbearbejdende virksomheder og ordreproducerende indenfor specialprodukter har følt den hårde konkurrence fra Østeuropa; en konkurrence, som kun kan tages op ved rationalisering og effektivisering. Derfor har Sonne investeret i et nyt internt transportanlæg, som er udviklet og leveret af Q-Transportmateriel. Transportanlægget har i høj grad effektiviseret tilførslen af råvarer til savene og elimineret den megen trucktransport, der før var nødvendig for at transportere paller til og fra savene; et faktum, der har frigjort mandskab til andre funktioner i virksomheden. En væsentlig sideeffekt er også, at indeklimaet er blev meget bedre, da den reducerede brug af trucks har betydet langt mindre støv i luften.
Indfødningen i det nye transportsystem foregår i råvarelageret. Råvarelageret støder op til produktionshallen med et antal parallelle afkortersave. Mellem hver af disse afkortersave og væggen ud til råvarelageret er der nu installeret en kraftig “trugformet” rullebane, som via en murgennemføring står i forbindelse med 2 parallelle “trugbaner” i råvarelageret. De to baner i råvarelageret er indbyrdes forbundne, men kan flyttes sideværts, da de kører på skinner. I råvarelageret anbringes stålbundterne på en af de to trugbaner, hvorefter operatøren af afkortersaven kan kalde stålbundtet frem. Dette gøres via trykknap på et operatørpanel, hvor den fyldte bane defineres.Herefter sørger el-styringen for, at banen sideforskydes til rette position ud for rullebanen til sav. En Q-robot klarer alle typer emner uden skift af gribeværktøj Stålbundtet transporteres automatisk frem til saven, hvor det løftes ud af transportøren og ind i saven. De afkortede emner falder ned i et magasin, hvorfra de opsamles og placeres i en palle med rammer ved hjælp af en robot.
Automatisk transfervogn sørger for tilførsel af paller og transport til lager Savene i produktionshallen står på række. Ud for hver sav er der to parallelle rullebaner, én til fuldpalle, én til tompalle. På tværs af disse parallelle baner er anlagt en 63 m lang kørevej for en transfervogn, der også er leveret af Q-Transportmateriel. Denne transfervogn transporterer fulde paller til lagerbaner og tompaller til savene. Når robotten har fyldt en palle, gives automatisk signal til transfervognen om levering af en tompalle og afhentning af fuldpalle. Samtidig kører fuldpallen frem til enden af rullebanen, så den står parat til overførsel til transfervognen. Når fuldpallen kører fremad, vinkelføres en tom palle fra den parallelle rullebane, så robotten straks kan begynde at fylde en ny palle. Transfervognen har altid sit udgangspunkt i den ene ende af den 63 m lange kørevej. Her er placeret toetages lagerbaner for tom-og fuldpaller. Når transfervognen har modtaget besked om afhentning af palle, stiller den sig i position ved lagerbanen, en tompalle  overføres til vognen, der kører til den pågældende sav og overfører tompallen til ind-banen. Dernæst stiller vognen sig i position ved nabobanen, og fuldpallen overføres til transfervognen. Efter et stop i en strapper kører  transfervognentil de førnævnte lagerrullebaner for fuld- og tompaller, pallen overføres til et løftebord, som hæves, hvorefter pallen indsættes. Transfervognen er herefter klar til næste afhentning. Flydende placering i reolen giver plads til 8 timers produktion Det specielle ved de toetages lagerrullebaner er, at brugen af de 4 baner til hhv. tom- og fuldpaller er “flydende”. Det betyder bl.a. at man ved holdskift tømmer lagerreolerne for fuldpaller og fylder 3 af de 4 baner med tompaller. Det nye hold starter med at fylde den tomme bane med fuldpaller, og når næste bane er tømt for tompaller, overgår denne til også at blive fuldpallebane og så fremdeles. På denne måde er skabt en cyklus, hvor man ved hvert skift kan starte op med både tilstrækkeligt antal tompaller til rådighed til produktion og plads til fulde paller. Sonne Junr. har nu kørt med det nye logistiksystem i et stykke tid og kan glæde sig over, at det ud over de øvrige fordele også har betydet en lavere fejlprocent og øget overskuelighed over produkterne.