Transportanläggning för installation i Atex-klassat område

Vi installerar just nu ett nytt bansystem hos Primagaz Sverige i Stenungsund,. Anläggningen  är speciell på många vis då den skall byggas samman med befintlig lastkaj utomhus och också i Atexklassat område.

Primagaz gav oss förtroendet att ta fram lösning för att lossa gods från transportburar direkt vid deras mottagningskaj för att transporteras in i fabrik. Efter de är klara för leverans igen, så lastar vi in produkterna i transportburar igen, så de kan med truck lasta godset på lastbil för vidare transport.

Vi är specialister på att utifrån våra standardprodukter göra anpassningar för varje enskild kunds speciella behov. Det gäller absolut också här.

På grund av explosionsrisken är det inte tillåtet att fotografera i Atex-området där transportörsystemet installeras, så vi kan endast visa er bilder från vår monteringsavdelning.