Lösningar

Här kan du se bilder från de många olika brancher vi har leverat till genom åren

Palltransport

Transport och  lagring av pallar och stykgods på rull- och kedjebanor – ett Q-special!

Baseret på vårt bansystem Q89 med en kapacitet på 1500 kg per. m utarbetar vi kundanpassade lösningar för transport, hantering och lagring av pallar, stykegods med en plan, fast lastbärare och råmaterial i obearbetade storlekar.

Q89 systemet består av moduluppbygda standardenheter, här under rullbanor, kedjetransportörer, vrid- och lyftbord, vinkelöverföringar, transfervagnar, vertikaltransportörer m.m.

Alla enheter kan leveras med rullavstånd anpassat till godsets vikt och storlek.

GALLERI

Kyl- och fryshus

Höj driftsäkerheten, snabbare transport och mindre energispill – det är några av fördelana med  att använda rullbaner i frysrum.

Det är mycket snabbare att transportera pallar in och ut ur frysrummet på rullbanor istället för med truck. Men där finns andra fördelar med – t.ex. kan man öppna porten till frysrummet betydligt mindre, när det inte ska köras med truck. Det betyder mindre insläpp av varm luft och därför mindre energispill.

Och samtidig undgår man, att medarbetarna utsätts för plötsliga skiftningar mellan den kalla luften från kylrummet och den betydligt varmare luften utanför – skiftningar, det är inte bra för hälsan.

GALLERI

Sängindustrin

Q-System har under många år utvecklat ett stort know-how inom detta specialområde.

Vi leverar idag våra speciallösningar till en lång rad internationellt välkända sängproducenter i in- och utlandet.

GALLERI

Trä- och möbelindustrin

Q-System har under många år utarbetat solida lösningar till alla produktionsområden i trä- och möbelindustrin, allt från materiallogistiken i mellanlager, från mellanlager till bearbetning, till packetering, palletering, lagring och utleverans.

GALLERI

Lagerlösningar

Avancerede transportlösningar till webshops och rullbanestallage  serviceret av Q-loader

Webshop packning och utsortering av paket till utleverans

Vi designar lösningar, som omfattar transport av paket från packområdet till sortering på destinationsbaserade utbanor baseret på streckkoder och streckkodsläsare.

Genomloppsstallage,

Där pålastning och uttag görs på var sida av stallaget, vilket ger ett optimalt utnyttjande av lagerytan. Därför användes denne lagerlösning till såväl lagring av råvara som till halvfabrikat och färdiga varor klara för distrubition.

Obemannade lager med stationära pallstallage

Där helautomatisk in och utplockning sker med Q-loader baserat på signaler från el-styringen. Denne typ av stallage används i många verksamheter för lagring av färdigvaror för distribution.

GALLERI

Transport av lättare gods

Med rullbanor typ Q60/67 med kapacitet upp til 200 kg pr. m utarbetar vi kundanpassade lösningar för transport och handtering av lättare gods och paket.

Q60 systemet består av modulopbyggda standardenheter, här under rullbanor, vrid- och lyftbord, vinkelöverföringar, vertikaltransportörer m.m.

GALLERI