Varför skall du välja Q-System?

Därför:

– du pratar direkt med tillverkaren – utan mellanhänder!

– du får en skräddarsydd lösning baserad på standardmoduler

– du blir en del av processen från idé till färdig anläggning

– du får en optimerad produktionslogistik och en bättre arbertsmiljö

Diverse data

Virksomhedsnr.: 16440973

Momsregistreringsnr. export: DK16787574

Bank:

Nordea Bank Danmark, P.O. box 72, DK-8100 Århus C

Konto nr.:  2211 0044 265117

S.W.I.F.T.:  NDEADKK

IBAN:  DK6820000044265117

Emailadresse til fakturafremsendelse:

bogholderi@q-system.dk

I Q-System har vi mer än 60 års erfarenhet i att designa och leverera materialehanteringssystem till alla områden inom produktionen – och till alla brancher.

Vi fokuserar inte bara på ditt konkreta behov här och nu, utan också på det materialflöde både före och efter den avdelning, du för stunden önskar rationalisera.

Vi är det säkra valet.

Vem har inte köpt av en leverantör, som senare försvunnit?

I Q-System har vi leverat solida, framtidssäkrade lösningar i mer än 60 år, och det tänker vi fortsätta med.

Vi har ett nät av goda samarbetspartners i in- och utlandet, som på plats och ute hos kunderna kan garantera den service och kvailté som man får med en Q-leverans.

?

Därför är vi marknadsledande:

Vi har egenproduktion av standard och skräddarsydda moduler

Våra 3 produktprogram till lätt, mellan och tungt gods är baserat på en lång räcka  standardprodukter, som naturligvis kan anpassas i längd, bredd, höjd och med rullavstånd baserat på den aktuella godstypen.

Vi är Skandinaviens starkaste partner i totala automationslösningar

På basis av våra standardmoduler kombinerat med specialanpassade enheter designar och levererar vi skräddarsydda logistik/hanteringslösningar anpassade efter den enskilde kundens behov.

Närhet:

Närhet kan förstås på flera olika vis:

  1. Vi har inte möjlighet att känna villkoren i den enkskilda verksamheten. Därför är vi i våran business inte bara säljare och köpare; men däremot partners, som i ett samarbete finner fram till den optimala logistiklösningen för just din verksamhet.
  2. Danmark har en god infrastruktur, och Q-System är placerat i hjärtat av Danmark, få km utanför Aarhus. Därför är det lätt för våra kunder att besöka oss för en diskussion av det aktuella projektet och sedan för att deltaga i FAT-testen,  innan leverans av den färdiga transportanläggningen.

Q-Systems historia

Q-Transportmateriel A/S · Q-System har sina rötter i verksam­heten Johan Quist & Co. som år 1955 blev etablerat med produktion af stålramar till möbler som affärsidé. Efter några  få år utvidgades produktionen till att också omfatta trans­port­vagnar och andra hjälpmedel till möbelindu­strin – en produktion, som snabbt utgjorde en så stor del av om­sätt­nin­gen, vilket gjorde att  man sålde pro­duktionen av stålramarna.

I kraft av den täta kontakten med träindustrin blev där kontinu­erligt utvecklat nya produkttyper och lösningar till denna bran­ch, d.v.s. rullbanor, bandtrans­portörer m.m. och på vägen också ett helt nytt transportsystem för palltrans­port – ett bansystem, som i dag an­vändes i alla typer av brancher, där man hanterar pallar.

I DAG

Q-System är fortfarande en ledande leverantör av hanteringslösningar till den del av träindustrin, som baserar sina produkter på lastbärare och “plocka själv” principen; men vårt fokus och specialitet är nu hanteringslösningar för palltransport samt speciallösningar till sängindustrin.

Våra interna transport- och logistik­lös­ningar är baserade på väl beprövade standardkomponenter till bl.a. lätt, mellantungt och tungt gods. Därför kan vi designa transportanläggningar till alla typer av gods, allt från lätta kartonger till tunga pallar och andra ämnen med en plan bäryta.

I samband med kundspecifika transportanläggningar, som utarbetas i en tät dialog med den enskilde kunden, blir våra standardmoduler som oftast kombinerade med specialunits, således så att kunden får en hanteringslösning, som uppfyller kraven här och nu, men inte minst framtida behov och utvecklingsmöjligheter är med i tankarna.

Q-System har i dag ca. 65 anställda och en exportandel på över 80%. Försäljningen på de europeriska exportmarknaderna, USA och Canada hanteras delvis av Q-Systems egna säljare, och delvis av lokala partners, det ligger i sakens natur att vi jobbar med lokala partners som har ingående kunskap om kulturen på den enskilda marknaden.