Kära kunder och samarbetspartners,

Här på Q-Transportmateriel/Q-System är vi naturligvis mycket uppmärksamma på Covid 19 och de påverkningar, som är förknippat med detta.

Vi följer myndigheternas regler och råd och vi har inom bolagen tagit fram en rad åtgärder för att minimera smittorisken. Vi har naturligvis anpassat oss, och vi finns tillgängliga för er där det behövs, våra säljare finns tillgängliga för att ta emot ordrar, och vi utför service, om behov uppstår.

Vår produktion kör vidare som vanligt, och vi är finns alltid tillgängliga för kunder och samarbetspartners. Fysiska möten ersätts i största mån ut mot online möten/webmöten, och har du behov av hjälp med ett projekt eller önskar en offert, är du alltid välkommen till att kontakta oss på goran.svanberg@q-system.dk eller så ringer du på 0709-520 510.

Vi önskar dig och din familj allt gott och ser fram emot, att världen blir normal igen.