Transportanläggning för installation i Atex-klassat område

Transportanläggning för installation i Atex-klassat område

Transportanläggning för installation i Atex-klassat område Vi installerar just nu ett nytt bansystem hos Primagaz Sverige i Stenungsund,. Anläggningen  är speciell på många vis då den skall byggas samman med befintlig lastkaj utomhus och också i Atexklassat område....

April: Världen har lyckligtvis inte helt stannat upp

Vi producerar pågående projekt och också nya projekt – och vi kan fortsatt leverera till de tider, som våra kunder önskar. Vi har inte stängt ner varken på försäljning, konstruktion eller produktion och kan leverera både drivna och odrivna banor – och...

Corona/Covid 19

Kära kunder och samarbetspartners, Här på Q-Transportmateriel/Q-System är vi naturligvis mycket uppmärksamma på Covid 19 och de påverkningar, som är förknippat med detta. Vi följer myndigheternas regler och råd och vi har inom bolagen tagit fram en rad åtgärder för...