Transportanläggning för installation i Atex-klassat område

Transportanläggning för installation i Atex-klassat område

Transportanläggning för installation i Atex-klassat område Vi installerar just nu ett nytt bansystem hos Primagaz Sverige i Stenungsund,. Anläggningen  är speciell på många vis då den skall byggas samman med befintlig lastkaj utomhus och också i Atexklassat område....
Palltransport på långa banor

Palltransport på långa banor

Beslag & Metall i Ekenässjön tillverkar och levererar komponenter till fordonsindustrin. Deras tillverkningsprocesser är pressning, svetsning, ytbehandling och montering. Vi på Q-System har levererat den stora palltransportanläggning, som har en utgångspunkt i...

April: Världen har lyckligtvis inte helt stannat upp

Vi producerar pågående projekt och också nya projekt – och vi kan fortsatt leverera till de tider, som våra kunder önskar. Vi har inte stängt ner varken på försäljning, konstruktion eller produktion och kan leverera både drivna och odrivna banor – och...