Prime Cargo: Sammanbindning av transportanläggningar på nytt 3PL-lager

Prime Cargo AB med huvudkontor i Kolding har alltid haft en stark drivkraft: att förstå och lösa kundernas behov när de uppstår. Prime Cargo är en totalleverantör av fraktlösningar; men under många år har de fokuserat på 3PL-lösningar.

Senaste tillskottet är etableringen av ett 3PL-center på över 10 000 kvadratmeter i Goleniow, Polen, där företaget kommer att erbjuda sina kunder lagring, förpackning och distribution av varor till både slutkunder och detaljhandeln i Skandinavien och resten av Europa. Det nya 3PL-centret har precis blivit färdigställt och kundernas varor börjar komma in.

All varutransport sker på transportanläggningen

”Det har varit en mycket spännande uppgift där vi har samarbetat nära med den franska leverantören av de stora lagerhyllorna och med Consafe, som har levererat WMS-systemet,” berättar Steffen Holm från Q-System, projektledare för ärendet. ”Vi har skickat och monterat banorna successivt sedan maj månad. Det ger en indikation på hur stor transportanläggningen är.”

Själva transportanläggningen består av rullbanor, stigande och fallande bandtransportörer samt ett stort antal skjutbanor och är monterad på två nivåer; på golvet och på en gigantisk mezzanin där den enskilda kartongens förpackning utförs.

 

”Anläggningen är länken mellan de många manuella processerna: från plockning till förpackning, mellan de olika höjdnivåerna där hanteringen sker, fram till slutlig sortering av de färdiga försändelserna. Med transportanläggningen som en central komponent har vi eliminerat många steg som Prime Cargos operatörer annars skulle ha behövt genomgå under operationen, och det ökar naturligtvis effektiviteten och kapaciteten,” säger Steffen Holm.

Det nuvarande systemet som nu tas i bruk kan hantera 25 000 kartonger per dag, men det är bara första steget. Andra steget, med fler nivåer i hyllorna och fler infödningsbanor till förpackningsområdet, är redan under utarbetande. Expansionen kommer att öka kapaciteten till 50 000 kartonger per dag.”

Prime Cargo – Det är transportsystemet som binder ihop saker på Prime Cargos nya 3PL-center

Bakgrund

”Med ett logistikcenter i Polen kan vi erbjuda våra kunder den uppenbara fördelen med att utföra de många manuella och arbetsintensiva uppgifterna till en annan lönekostnad; men med den ständiga utvecklingen, särskilt inom e-handel, måste vi hitta rätt samspel mellan automation och manuella processer,” berättar Søren Miené, VD för Prime Cargo Poland Sp. z o.o.