Essity Hygiene and Health AB har valt att lägga en order till Q-System för att få hjälp med att byta ut ett stor del av ett befintligt bansystem. Man väljer att göra detta då bansystemet är så pass gammalt att man inte längre kan säkerställa pallflödet i sin produktion. Bansystemet transporterar pall både från deras egen produktion in till deras höglager samt alla pallar som kommer in via järnväg och bil som också ska lagras i höglagret. Q-System AB har fått förtroendet att leverera detta komplexa bansystem som ska installeras under hösten 2018. -Vi är enormt stolta och glada att vi fått förtroendet att leverera detta bansystem säger Göran Svanberg som är VD för Q-System Sverige AB. En av de stora utmaningen i detta projekt ligger i att man väljer att behålla vissa delar av det gamla systemet och vi ska byta ut resten, vilket innebär att alla sektioner ska anpassas och byggas så de passar ihop med det gamla. Vi ska också leverera och byta ut en vertikalhiss då en stor del av pallflödet kommer från en våning under den där inmatningen till höglagret finns.
Nästa utmaning är att detta arbete skall göras under produktion vilket ställer stora krav på oss när gäller installation och driftsättning. Det är sex höglagerkranar som förses med ca 200 pallar i timmen från bansystemet och man kan enbart stå still med en kran i taget på grund av det höga pallflödet. Här får inget gå fel utan det gäller att säkerställa att man på en dag kan plocka bort det gamla och få in det nya och få det i drift. Q-System ska leverera mekaniken och ansvara för montageledning i ett tätt samarbete med Essity som kommer att anlita externa leverantörer för elstyrning och för montagehjälp till Q-System. Även om detta uppdrag är komplext så kommer vi som alltid att utgå utifrån våra standardprodukter och sedan kundanpassa dom för just detta projekt vilket är en av de styrkor vi har inom Q-System. Då vi konstruerar och tillverkar alla våra produkter i egen fabrik så är vi mycket duktiga på just detta att bygga kundanpassade interna logistiksystem avslutar Göran Svanberg.
blank