Nya transportanläggningen

Palltransportanläggning för tuffa industriella miljöer

Det finns många hårda industriella miljöer, där påverkningen kan vara extremt kalla eller varma, väldigt våta områden eller mycket dammiga och slitande områden.

 

Q-System/Q-Transportmateriel har nyligen levererat en palltransportanläggning till gjuteriet MT Jæger i Næstved.  Som alla förstår så är sandgjuteri en mycket tuff miljö. Transportanläggningens rull- och kedjebanor utsätts verkligen för kraftig påverkan, som dock inte utgör något problem för Q-Systems, då banorna är uppbyggda med täckande skärmar över de sårbara delarna. Det skall bara ses till att städas någon gång då och då.

Modern verksamhet med fokus på materialkvalitet

MT Jæger är en gammal verksamhet med mera än 70 år i branschen, men också en modern verksamhet som bl.a. producerar stora och små serier av sandgjutna aluminiumämnen. Gemensamt för alla produkter är, att det är extrem fokus på materialkvaliteten och precision i gjutningen, vilket är viktigt, när man är leverantör till exempelvis, Grundfos, MAN, VOLVO och många andra utlänska företag.

 

Målet med den nya transportanläggningen

var att automatisera verksamhetens HWS formlinje för små och mellanstora serier i både sandgjuten aluminium och rödgods.

Den nya transportanläggningen består av 2 parallella rullbanelinjer, som har plats för 4 EURO-pallar per linje. Där kan således stå totalt 8 pallar på banorna.  De två linjerna är sammankopplade via en inbyggd kedjetransportör.  Dessutom innehåller anläggningen en rullbana, som fungerar som fyllningsstation, samt en vagn, som transporterar pallen med en fylld gjutform från fyllningsstationen till in-banan och avhämtar tompallar på ut-banan och kör dom i retur till fyllningsstationen, så cykeln kan fortsätta.

Gjutformen, som innehåller modellen, blir fylld med formsand på fyllningsstationen. Därefter blir den automatiskt transporterad till in-banan av den skenstyrda vagnen. På de 4 in-banorna härdar sanden, och pallen flyttar en pallplats fram efter en viss tid, som man på förhand definierat i antal minuter.

 

 

Pallen med den nu härdade formen blir sedan överförd till ut-banan via den tvärgående kedjetransportören. Här hämtar man gjutformen, och via ett tryck på operatörspanelen så kallar man på transfervagnen, som transporterar den tomma pallen tillbaka till fyllningsstationen. 

Om härdningstiden kräver 2 genomlöp beordrar operatören vagnen att hämta pallen och köra den tillbaka till in-banan. Det är således inte alla ämnen, som ska ha lika lång tid för att härda. Därför har operatören möjlighet till att ändra på genomlöpstiden. Det definieras problemfritt på styrskåpets kontrollpanel. 

”Anläggningen har i allra högsta grad effektiviserat vår produktionsprocess”, berättar Erik Thorsen, ”förr i tiden pågick processen på det vis, att man flyttade alla formar med pallvagnar och högstaplare. Så både arbetsmiljön och produktionstiderna är markant förbättrade. 

Vi har tänkt i flera olika typer av uppbyggnandet av systemet, och det har tagit lite tid för oss att bestämma den slutliga utformningen, men vi har haft ett fint samarbete med Q-System och allt har gått snabbt och problemfritt, så vi är absolut tillfredställda med både installationsprocessen och anläggningen som sådan,” avslutar han.