Anlæg til MT Jæger

Der findes mange hårde industrielle miljøer, hvor påvirkningen kan være ekstrem kulde eller varme, meget våde områder eller meget støvede og sandede områder.

Q-System/Q-Transportmateriel har netop afleveret et palletransportanlæg til støberiet MT Jæger i Næstved.  I sagens natur er et sandstøberi et meget hårdt miljø. Transportanlæggets rulle- og kædebaner udsættes derfor for kraftig påvirkning, som dog ikke udgør noget problem, da banerne er opbygget med skærme over de sårbare dele. Der skal blot fejes nu og da.

MT Jæger er en gammel virksomhed med mere end 70 år på bagen, men også en moderne virksomhed som bl.a producerer store og små serier af sandstøbte aluminiumsemner. Fælles for alle produkter er, at der er ekstrem fokus på materialekvalitet og præcision i støbningen, hvilket er vigtigt, når man er leverandør til eksv. Grundfos, MAN, VOLVO og mange udenlandske virksomheder.

Formålet med det nye transportanlæg var at automatisere virksomhedens HWS formlinje til små og mellemstore serier i både sandstøbt aluminium og rødgods.

Det nye transportanlæg består af 2 parallelle rullebanelinjer, som hver har plads til 4 EURO-paller. Der kan således stå i alt 8 paller på banerne.  De to linjer er bundet sammen via en indbygget kædetransportør.  Desuden omfatter anlægget en rullebane, som fungerer som fyldestation, samt en vogn, som bringer pallen med  en fyldt støbekasse fra fyldestation til ind-banen og afhenter tompaller på ud-banen og bringer dem retur til fyldestationen, så cyklussen kan fortsætte.

Formkassen, som indeholder modellen, bliver fyldt med formsand på fyldestationen. Herefter bliver den automatisk transporteret til ind-banen af den skinnedrevne vogn. På de 4 ind-baner hærder sandet, og pallen rykker én palleplads frem efter et givent, på forhånd defineret antal minutter.

Pallen med den nu hærdede form bliver overført til ud-banen via den tværgående kædetransportør.

Her fjerner man formkassen, og via et tryk på en betjeningspult bliver transfervognen tilkaldt, hvorefter den bringer den tomme palle tilbage til fyldestationen.

Hvis størketiden kræver 2 gennemløb beordrer operatøren vognen til at afhente pallen og bringe den tilbage til ind-banen. Det er således ikke alle emner, der skal have lige lang tid for at størkne. Derfor har operatøren mulighed for at ændre på gennemløbstiden. Det defineres problemløst på styreskabets kontrolpanel.

“Anlægget har i allerhøjeste grad effektiviseret vores produktionsproces”, fortæller Erik Thorsen, “før i tiden foregik processen således, at man flyttede alle forme vha. pallevogne og højdeløftere. Så både arbejdsmiljøet og produktionstiderne er forbedret markant.

Vi har tænkt i flere forskellige opbygninger af systemet, og det har taget nogen tid for os at beslutte den endelige udformning, men vi har haft et fint samarbejde med Q-System og alt er gået hurtigt og gnidningsløst, så vi er absolut tilfredse med både installationsprocessen og anlægget som sådan,” slutter han.