Drevne rulle- og kædebaner, system Q89 til tungt gods

Gulvrullebanesystem Q89 er beregnet til transport af paller og stykgods med en plan, fast bæreflade.

Q89 systemet består af modulopbyggede standardenheder, herunder kædedrevne rullebaner, kædebaner, vinkeloverføringer, transfervogne, drejeborde, lameltransportører m.m.

Alle enheder kan leveres med rulleafstande tilpasset godsets vægt og størrelse.

Kædebane Q89

Kædedrevet rullebane

Beregnet for transport af svære emner og tungt gods såsom paller o.lign i længderetningen. Banen er forsynet med stålruller med kuglelejer.

Banen leveres med fast drift, men kan desuden leveres med akkumulerende drift, hvorved banelængden kan udnyttes optimalt. 
Drivstationerne kan placeres såvel indvendigt som udvendigt, således at det givne areal udnyttes optimalt. 
Rullebanen kan også leveres med rulleoverkant over vangehøjde, således at der kan transporteres emner bredere end rullebanen. 

Den drevne rullebane kan udrustes med indbyggede hæve/sænkbare kæder og herved fungere som 90º og 180º vinkeloverføring.

Kædetransportør

Kædetransportør

Den 2- og 3-strengede kædetransportør anvendes til vandret og svagt stigende transport af paller samt gods med plan bæreflade.

Kan ved en enkel styring anvendes som akkumuleringsbane ved stepkørsel. 

Leveres med kædeantal baseret på godsets vægt og størrelse.

Lameltransportør

Lameltransportør

Lameltransportør anvendes, hvor transportemnerne er forskellige og af en form, der kræver et vandrende gulv.

Drejebord med drevet rullebane

Drejebord med drevet rullebane

Anvendes i transportlinier for ændring af kørselsretning (fra 10º op til 270º).

Drevet drejebord med kædebane

Drevet drejebord med kædebane

Anvendes i transportlinier for ændring af kørselsretning (fra 10º op til 270º).

Drejebord med inddækning

Drejebord med inddækning

Vinkeloverføring med kæder

Vinkeloverføring med kæder for overføring fra en bane til en anden

Drevet transfervogn

Drevet transfervogn

Den skinnedrevne transfervogn anvendes til overføring af emner fra en transportlinie til en anden. Den viste vogn forsynes med strøm via kabelkæde.

Drevet transfervogn med scanner

Drevet transfervogn

Den skinnedrevne transfervogn anvendes til overføring af emner fra en transportlinie til en anden. Den viste model er forsynet med scanner for kørsel i uafskærmet område.

Batteridrevet transfervogn

Batteridrevet transfervogn

Den automatiske, batteridrevne transfervogn er det rette valg ved lange køreveje, samt når vognen skal passere brandporte, idet den kører uden kabler.

Batteridrevne transfervogne er forsynet med egen PLC-styring og kan desuden kobles op til virksomhedens administrative system via radiosender og -modtager.

Batteridrevet transfervogn med drevet drejeskive

Batteridrevet transfervogn med drevet drejeskive

AGV vogn

AGV “LEAN-CONNECT”

Lean Connect kan skræddersys til dit bestående transportanlæg og udrustes med eksv. rullebane, kædebane eller båndtransportør.

Du kan vælge mellem forskellige navigationssystemer: vision/kamera, hvor vognen følger en streg på gulvet, induktionskabel, som er nedfældet i gulvet, eller laser, magnet eller kontur.

Lean Connect er batteridrevet og kører mellem 10 og 12 timer på en opladning – med 2 batterier kan den køre 24 timer i døgnet.

Drevet transfervogn

Drevet transfervogn (loader)

Anvendes til ind- og udtag af paller lagret i reol.

Drevet transfervogn med gafler

Drevet transfervogn med gafler (loader)

Anvendes til ind- og udtag af paller lagret i reol.

Førerbetjent transfervogn med løft

Førerbetjent transfervogn med løft

Denne type transfervogn designes ud fra den enkelte kundes behov.

Den viste version er forsynet med 2 rullebaner og lift, således at opertøren kan indsætte/udtage gods i/fra reolen i højde 300 mm, 2.230 mm og 4.380 mm.

Vertikaltransportør

Vertikaltransportør (lift)

Vertikaltransportøren anvendes, hvor man indføder,  udtager paller eller andet gods i flere etager. 

Vertikaltransportøren leveres som stationær eller selvkørende enhed for eksv. indfødning i gennemløbsreol. 

Lasteplanet leveres med påbygget rullebane, kædetranportør eller lameltransportør efter opgave. 

Kan leveres med nødvendig sikkerhedsafskærmning. 

Kædetransportør til pallemedekontrol

Kædetransportør til pallemedekontrol

Defekte paller giver  store problemer i et automatisk transportanlæg, og en kontrol af pallens meder før indsættelse i anlægget kan derfor eliminere mange stop på anlægget.

Transportøren kan designes til alle gængse pallestørrelser og -typer.

 In-line pallemagasin

In-line pallemagasin

In-line pallemagasinet indgår som en integreret del af et transportanlæg og designes på basis af den ønskede funktion.

Pallemagasinet kan konstrueres til alle gængse pallestørrelser.