Drevne rulle- og kædebaner, system Q89 til tungt gods

Gulvrullebanesystem Q89 er beregnet til transport af paller og stykgods med en plan, fast bæreflade.

Q89 systemet består af modulopbyggede standardenheder, herunder kædedrevne rullebaner, kædebaner, vinkeloverføringer, transfervogne, drejeborde, lameltransportører m.m.

Alle enheder kan leveres med rulleafstande tilpasset godsets vægt og størrelse.

Kædebane Q89

Q89 Rullebane

Beregnet for transport af svære emner og tungt gods såsom paller o.lign i længderetningen. Banen er forsynet med stålruller med kuglelejer.

Banen leveres med fast drift, men kan desuden leveres med akkumulerende drift, hvorved banelængden kan udnyttes optimalt.
Drivstationerne kan placeres såvel indvendigt som udvendigt, således at det givne areal udnyttes optimalt.
Rullebanen kan også leveres med rulleoverkant over vangehøjde, således at der kan transporteres emner bredere end rullebanen.

Den drevne rullebane kan udrustes med indbyggede hæve/sænkbare kæder og herved fungere som 90º og 180º vinkeloverføring.

Kædetransportør

Kædetransportør

Den 2- og 3-strengede kædetransportør anvendes til vandret og svagt stigende transport af paller samt gods med plan bæreflade.

Kan ved en enkel styring anvendes som akkumuleringsbane ved stepkørsel. 

Leveres med kædeantal baseret på godsets vægt og størrelse.

Lameltransportør

Lameltransportør

Lameltransportør anvendes, hvor transportemnerne er forskellige og af en form, der kræver et vandrende gulv.

Drejebord med drevet rullebane

Drejebord med drevet rullebane

Det drevne drejebord med kædedrevet rullebane er beregnet til at ændre godsets kørselsretning
fra 10° til 270°.
Drejeenheden er opbygget på en kuglekrans med kædetræk.

Drevet drejebord med kædebane

Drevet drejebord med kædebane

Anvendes i transportlinier for ændring af kørselsretning (fra 10º op til 270º).

Drejebord med inddækning

Drejebord med inddækning

Vinkeloverføring med kæder

Vinkeloverføring med kæder for overføring fra en bane til en anden

Vores vinkeloverføring med kæder er en pålidelig og effektiv løsning til at overføre emner fra en bane til en anden i din produktionsproces. Denne enhed er designet til at muliggøre problemfri og præcis overføring af emner med en ændring af retningen.

Vinkeloverføringen er udstyret med kæder, der sørger for at trække emnerne fra den indkommende bane og transportere dem til den ønskede udgående bane i en nøjagtig vinkel. Dette sikrer en glidende og pålidelig overføring uden risiko for emneafgang eller fejlpositionering.

Drevet transfervogn

Drevet transfervogn

Den skinnedrevne transfervogn anvendes til overføring af emner fra en transportlinie til en anden. Den viste vogn forsynes med strøm via kabelkæde.

Drevet transfervogn med scanner

Drevet transfervogn

Den skinnedrevne transfervogn anvendes til overføring af emner fra en transportlinie til en anden. Den viste model er forsynet med scanner for kørsel i uafskærmet område.

Batteridrevet transfervogn

Batteridrevet transfervogn

Når en transfervogn skal køre lange afstande, kan det være upraktisk at drive vognen ved hjælp af el-kabler, ligesom kabler ikke kan anvendes, når vognen skal køre gennem en brandport.

Batteridrevne transfervogne, der kan udformes såvel mekanisk som styringsmæssigt efter den enkelte opgave, er den ideelle løsning i sådanne situationer.

Vognene er forsynet med PLC-styring, som, hvis ønsket, kan forbindes med det administrative system via radiosender og -modtager.

Batteridrevet transfervogn med drevet drejeskive

Batteridrevet transfervogn med drevet drejeskive

AGV vogn

AGV “LEAN-CONNECT”

Lean Connect kan skræddersys til dit bestående transportanlæg og udrustes med eksv. rullebane, kædebane eller båndtransportør.

Du kan vælge mellem forskellige navigationssystemer: vision/kamera, hvor vognen følger en streg på gulvet, induktionskabel, som er nedfældet i gulvet, eller laser, magnet eller kontur.

Lean Connect er batteridrevet og kører mellem 10 og 12 timer på en opladning – med 2 batterier kan den køre 24 timer i døgnet.

Drevet transfervogn

Drevet transfervogn (loader)

Anvendes til ind- og udtag af paller lagret i reol.

Drevet transfervogn med gafler

Drevet transfervogn med gafler (loader)

Anvendes til ind- og udtag af paller lagret i reol.

Førerbetjent transfervogn med løft

Førerbetjent transfervogn med løft

Denne type transfervogn designes ud fra den enkelte kundes behov.

Den viste version er forsynet med 2 rullebaner og lift, således at opertøren kan indsætte/udtage gods i/fra reolen i højde 300 mm, 2.230 mm og 4.380 mm.

Vertikaltransportør

Vertikaltransportør (lift)

Vertikaltransportøren anvendes, hvor man indføder,  udtager paller eller andet gods i flere etager. 

Vertikaltransportøren leveres som stationær eller selvkørende enhed for eksv. indfødning i gennemløbsreol. 

Lasteplanet leveres med påbygget rullebane, kædetranportør eller lameltransportør efter opgave. 

Kan leveres med nødvendig sikkerhedsafskærmning. 

Kædetransportør til pallemedekontrol

Kædetransportør til pallemedekontrol

Defekte paller giver  store problemer i et automatisk transportanlæg, og en kontrol af pallens meder før indsættelse i anlægget kan derfor eliminere mange stop på anlægget.

Transportøren kan designes til alle gængse pallestørrelser og -typer.

 In-line pallemagasin

In-line pallemagasin

In-line pallemagasinet indgår som en integreret del af et transportanlæg og designes på basis af den ønskede funktion.

Pallemagasinet kan konstrueres til alle gængse pallestørrelser.