PallEvator 2.0

PallEvator 2.0

PallEvator 2.0 Q-System har producerat pallmagasin i över 50 år. Det har i huvudsak varit in-line magasin som är framtagna för att byggas in i transportanläggningar. För 10 år sedan beslutade man sig för att satsa på stand-alone magasin, så man investerade i massor av...