Köpenhamns flygplats – Nya, specialdesignade säkerhetsrullar

Köpenhamns flygplats har fått nya, specialdesignade säkerhetskontroller som ett led i deras strävan att erbjuda en högklassig flygplatsupplevelse för resenärerna. Genom att kombinera säkerhet, precision, effektivitet och attraktiv design har Köpenhamns flygplats etablerat sig som en av världens mest ansedda flygplatser. Med en kontinuerlig uppmärksamhet på terrorhotet är det vanligt att passagerare runt om i världen tvingas genomgå långa väntetider och uppleva flygresandet som besvärligt och utdraget. Men på Köpenhamns flygplats är filosofin annorlunda. Säkerheten har högsta prioritet, men samtidigt strävar man efter att erbjuda en positiv upplevelse för varje enskild individ. Här prioriteras snabb hantering av bagage och smidiga genomströmningar genom säkerhetskontrollen.

Anpassade anläggningar för ökad effektivitet

I och med den senaste utvidgningen av Finger C behövdes fler anläggningar för säkerhetskontroll. Det var viktigt att de nya anläggningarna följde samma principer som de befintliga, med en rullbana för transport av brickor till skannern och sedan vidare till passagerarna efter kontrollen. Samtidigt var målet att optimera processen i de nya anläggningarna. För att uppnå detta anlitades WO Interior, experter inom elegant design, tillsammans med Q-System för att utveckla de nya säkerhetskontrollanläggningarna på Köpenhamns flygplats. Resultatet blev nya, specialdesignade säkerhetskontroller som passar flygplatsens behov och krav.

Optimerade processer för en bättre resa

Projektet innebar ett nära samarbete med flygplatsens tekniker för att definiera parametrarna för de nya anläggningarna, inklusive säkerhetsaspekter, teknik, rationalisering och skapande av bättre arbetsförhållanden för personalen.

Samarbetet sträckte sig även till WO Interior, som ansvarade för det attraktiva yttre designarbetet med elegant linoleum på sidorna och snyggt svängda stållinjer och skydd. Utvecklingen av prototypen var en spännande process, vilken nu har resulterat i 4 aktiva linjer och ytterligare 3 under produktion.

Passageraren fortsätter att trycka sin bricka framåt mot skannern, men systemet har en automatisk stoppfunktion som hindrar för många brickor från att komma in i skannern samtidigt. Om det uppstår tvivel om innehållet i en bricka kan operatören på skannern via en knapptryckning skicka brickan till en separat bana för manuell kontroll eller automatisk återföring till en parallell bana för ytterligare skanning.

Om brickans innehåll godkänns skickas den tillbaka till linjen från skannern, och passageraren hämtar sina ägodelar i slutet av banan. Detta självgående system gör det möjligt för passageraren att själv trycka ned brickan på en fallande transportör som automatiskt återför brickan till utgångspunkten, där en ny passagerare väntar på att få sin bricka utlämnad.

Användarvänlighet och ergonomi har prioriterats i anläggningen. Automatiseringen bidrar till bättre arbetsförhållanden för personalen, som inte längre behöver bära staplar av brickor tillbaka till utgångspunkten och inte heller behöver övervaka tillgången på brickor.

Istället kan de fokusera på att ge passagerarna en trevlig upplevelse med snabba väntetider och positivt bemötande. Inte bara i Danmark är ergonomi, säkerhet och kundvänlighet i fokus.

Förhoppningsvis kan detta projekt vara en trendsetter och inspirera andra flygplatser i Europa, som exempelvis Oslo, att följa efter.