Københavns Lufthavn har fået nye special-designede security check-ins

Sikkerhed og effektivitet i fokus: Optimering af security-checks i Københavns Lufthavn

Sikkerhed, præcision, effektivitet, godt design og fokus på kundernes/passagerernes behov har gjort Københavns Lufthavn til en af de højest ratede i verden. Terrortruslen er altid i fokus, og mange steder i verden betyder det lange ventetider for passagererne og i det hele taget, at det, at skulle rejse med fly, bliver en lang og besværlig proces, som passageren må “leve med”.

Sådan er det ikke i Københavns Lufthavn; sikkerheden har førsteprioritet; men samtidig er filosofien, at et ophold i lufthavnen skal være en god oplevelse for den enkelte. Det skal gå hurtigt at få afleveret sin bagage, og det skal gå hurtigt at komme igennem  security-checket.

Finger C er for nylig blevet udvidet, og derfor skulle der bruges flere anlæg til security-check-ind. Anlæggene skulle være baseret på samme princip som de bestående; d.v.s. en rullebane, hvor bakkerne bliver transporteret frem til scanneren og videre ud til  passageren efter checket; men processen skulle optimeres i de nye anlæg. WO Interior, der er ekspert i at lave lækkert design, og
Q-System fik til opgave at udvikle de nye security-check-anlæg. Københavns Lufthavn har fået nye, special-designede security  check-ins.

Mange parametre skulle gå op i en højere enhed

Opgaven indebar et tæt samarbejde med teknikerne i lufthavnen omkring parametrene for de nye anlæg, – sikkerhed, teknik, rationalisering og ikke mindst gode og mindre stressende arbejdsforhold for medarbejderne – og naturligvis også et tæt samarbejde med WO Interior, der har stået for det designmæssigt flotte ydre med lækker, soft linoleum på siderne og flot svungne linjer af stål på kanterne og afdækningerne.

Det har været en spændende proces at udvikle prototypen, som nu er blevet til 4 linjer, der er taget i brug, og 3 der er under   produktion. Passageren skal som altid skubbe sin bakke fremad mod scanneren, men et stop forhindrer automatisk, at der kommer  for mange bakker ad gangen ind i scanneren.

blank

Hvis der er tvivl om indholdet på en bakke, kan scanner-operatøren via et tryk sende bakken over på en reject-bane for manuelt  check eller automatisk returnering til genscanning via en parallel bane. Hvis bakkens indhold er ok, sendes den fra scanneren ud på  linjen igen, og passageren henter sine ting ved enden af banen. Der er “selvbetjening”, så passageren skubber selv bakken ned på en faldende transportør, der automatisk transporterer bakken retur til udgangspunktet, hvor en ny passager får udleveret sin bakke.

Brugervenlighed og ergonomi

Automatikken i anlægget betyder bedre ergonomi for personalet, der ikke skal bære stakke med bakker retur til udgangspunktet og  også mindre stress, fordi man ikke skal holde øje med, at der altid er bakker til rådighed. Til gengæld kan man koncentrere sig om at give passagererne en god oplevelse med godt humør og korte ventetider. Det er ikke kun i Danmark, at man har fokus på ergonomi, sikkerhed, kundevenlighed o.s.v. så vi håber naturligvis på at kunne danne en ny trend hos nogle af de øvrige lufthavne i Europa – eksv. i Oslo.