Lantmännen Cerealia i Vejle har ett komplett fullautomatiskt system från Q-System

Lantmännen Cerealia i Vejle

Lantmännen Cerealia i Vejle är en del av Lantmännen-koncernen, som är en jordbrukskooperativ och ledande aktör inom jordbruk, maskiner, bioenergi och livsmedel i Norden. Företaget ägs av 25 000 svenska lantbrukare och sysselsätter 10 000 personer. Med verksamhet i 20 länder har koncernen en imponerande omsättning på 40 miljarder SEK.

Utveckling, produktion och marknadsföring av hälsosam mat
Lantmännen Cerealia fokuserar på att utveckla, producera och marknadsföra ett brett utbud av hälsosam och näringsrik mat. På deras fabrik i Vejle hanterar de främst mjöl och havregryn i påsar. Dessa påsar måste palleras, folieras och transporteras ut för distribution.

För att uppnå effektivitet och precision i sin produktionsprocess har Lantmännen Cerealia implementerat ett avancerat system som kallas Q-System.

Q-System – Receptet på en effektiv lösning

Systemet består av intelligenta standard- och specialmoduler utvecklade av Q-System samt åtta robotceller som spelar en avgörande roll i hanteringen av påsarna med mjöl och havregryn. Dessa robotceller ser till att påsarna hanteras från det att de kommer in enskilt tills de staplas på pallar och är redo för lastbilstransport till konsumenterna.

En viktig del av processen är transporten av pallarna, som måste gå upp med en hiss, över en bro och sedan ner med en annan hiss till lagret där lastbilarna hämtar de färdiga pallarna. Samtidigt skickas tomma pallar tillbaka över bron för att säkerställa att förpackningsprocessen inte avbryts.

Det anmärkningsvärda med systemet är att det är helt automatiserat. De tomma pallarna levereras via hissen till drivna transfervagnar som transporterar dem till tre in-line pallmagasin. Dessa magasin skickar automatiskt ut en tom pall när det behövs. Den tomma pallen fylls sedan med påsarna med havregryn eller mjöl med hjälp av robotteknik. Därefter transporteras pallen automatiskt för att folieras och transporteras till hissen, och processen upprepas.

Denna automatiserade lösning, som utnyttjar robotteknik och intelligenta moduler, säkerställer en effektiv och noggrann hantering av produkterna hos Lantmännen Cerealia. Genom att implementera Q-Systemet har företaget uppnått betydande fördelar, inklusive ökad produktivitet, minskad arbetskraftsbehov och förbättrad kvalitetssäkring.

Fördelar med Systemet

 

Lantmännen Cerealia i Vejle har visat sig ha flera fördelar genom att implementera Systemet:

Ökad produktivitet:

Systemets automatisering och användning av robotteknik har resulterat i en betydande ökning av produktionshastigheten. Robotarna kan snabbt och exakt hantera påsarna med mjöl och havregryn, vilket ökar effektiviteten i hela processen. Med Systemet kan företaget producera och packa fler pallar med mat på kortare tid.

Minskat behov av arbetskraft:

Genom att implementera Systemet kan Lantmännen Cerealia minska behovet av manuell arbetskraft. Robotarna och de intelligenta modulerna utför många av de tidigare manuella uppgifterna, vilket frigör tid för de anställda att utföra mer komplexa och värdeskapande uppgifter. Detta leder till kostnadsbesparingar och en mer effektiv användning av arbetskraften.

Förbättrad kvalitetssäkring:

Q-Systemet säkerställer en enhetlig och noggrann utförande av uppgifterna i produktionsprocessen. Robotarna utför upprepande handlingar med hög precision, vilket minimerar risken för fel eller brister. Detta bidrar till förbättrad kvalitetssäkring av de färdiga produkterna och minskar antalet defekta eller skadade varor.

Den automatiserade naturen av Systemet minskar också risken för arbetsolyckor och ergonomiska problem, eftersom de anställda inte längre behöver utföra tunga lyft eller upprepad rörelse.

Slutsats

Lantmännen Cerealia i Vejle, som en del av Lantmännen-koncernen, har implementerat Systemet för att optimera sin produktionsprocess och hantering av påsar med mjöl och havregryn. Systemet, som består av intelligenta moduler och robotteknik, har resulterat i ökad produktivitet, minskat behov av arbetskraft och förbättrad kvalitetssäkring.

Genom att dra nytta av automatiseringens fördelar har företaget uppnått en mer effektiv och tillförlitlig produktion, vilket bidrar till deras position som en ledande aktör inom livsmedelsindustrin. Med Systemet kan Lantmännen Cerealia möta efterfrågan på hälsosam och näringsrik mat samtidigt som de upprätthåller höga standarder för kvalitet och effektivitet i sin produktionsprocess. Den automatiserade hanteringen av pallar, foliering och transport säkerställer en jämn och pålitlig flöde av varor till distribution. Detta gör det också möjligt att snabbt och effektivt möta kundens behov, eftersom processen kan genomföras utan onödiga förseningar eller fel.