Lantmännen Cerealia nyt fuldautomatisk system fra Q-system.

Lantmännen Cerealia i Vejle

Lantmännen Cerealia i Vejle er en del af Lantmännen-koncernen, som er et landbrugskooperativ og den førende aktør inden for landbrug, maskiner, bioenergi og fødevarer i Norden. Virksomheden ejes af 25.000 svenske landmænd og beskæftiger 10.000 medarbejdere. Med aktiviteter i 20 lande har koncernen en imponerende omsætning på 40 milliarder SEK.

Udvikling, produktion og markedsføring af sunde fødevarer

Lantmännen Cerealia fokuserer på at udvikle, producere og markedsføre en bred vifte af sunde og nærende fødevarer. På deres fabrik i Vejle beskæftiger de sig primært med håndtering af mel og havregryn i poser. Disse poser skal palleteres, folieres og transporteres ud til distribution.

For at opnå effektivitet og præcision i deres produktionsproces har Lantmännen Cerealia implementeret et avanceret system.

Q-System – Opskriften på en effektiv løsning

Systemet består af intelligente standard- og specialmoduler udviklet af Q-System samt otte robotceller, der spiller en afgørende rolle i håndteringen af mel- og havregrynposerne. Disse robotceller sørger for, at poserne behandles fra det øjeblik, de ankommer enkeltvis, til de er stablet på paller og klar til lastbiltransport til forbrugerne.

En vigtig del af processen er transporten af pallerne, der skal op ad en hejs, køres over en bro og ned ad endnu en hejs til varehuset, hvor lastbilerne henter de færdigpakkede paller. Samtidig bliver tomme paller sendt tilbage den anden vej over broen for at sikre, at emballageprocessen ikke afbrydes.

Det bemærkelsesværdige ved systemet er, at det er fuldautomatisk. De tomme paller leveres via hejsen til drevne transfervogne, der transporterer dem til tre in-line pallemagasiner. Disse magasiner sender automatisk en tom palle ud, når der er behov for en. Den tomme palle fyldes derefter op med poserne med havregryn eller mel ved hjælp af robotteknologi. Herefter bliver pallen automatisk ført videre til at blive folieret og transporteret hen til hejsen, og så gentager processen sig.

Denne automatiserede løsning, der udnytter robotteknologi og intelligente moduler, sikrer en effektiv og præcis håndtering af produkterne hos Lantmännen Cerealia. Ved at implementere Q-Systemet harvirksomheden opnået betydelige fordele, herunder øget produktivitet, reduceret arbejdskraftbehov og forbedret kvalitetssikring.

Fordele ved Systemet

Implementeringen af Systemet hos Lantmännen Cerealia i Vejle har vist sig at have flere fordele:

1. Øget produktivitet:

Systemets automatisering og brug af robotteknologi har resulteret i en markant stigning i produktionshastigheden. Robottene kan hurtigt og præcist håndtere poserne af mel og havregryn, hvilket øger effektiviteten i hele processen. Med Systemet kan virksomheden producere og pakke flere paller med fødevarer på kortere tid.

2. Reduceret arbejdskraftbehov:

Ved at implementere Systemet er Lantmännen Cerealia i stand til at reducere behovet for manuel arbejdskraft. Robottene og de intelligente moduler udfører mange af de tidligere manuelle opgaver, hvilket frigør medarbejdernes tid til mere komplekse og værdiskabende opgaver. Dette fører til omkostningsbesparelser og en mere effektiv udnyttelse af arbejdskraften.

3. Forbedret kvalitetssikring:

Q-Systemet sikrer en ensartet og nøjagtig udførelse af opgaverne i produktionsprocessen. Robottene udfører gentagende handlinger med høj præcision, hvilket minimerer risikoen for fejl eller mangler. Dette bidrager til en forbedret kvalitetssikring af de færdige produkter og reducerer antallet af defekte eller beskadigede varer.

Den automatiserede natur af Systemet reducerer også risikoen for arbejdsulykker og ergonomiske problemer, da medarbejderne ikke længere behøver at udføre tunge løft eller gentagne bevægelser.

Konklusion

Lantmännen Cerealia i Vejle, som en del af Lantmännen-koncernen, har implementeret Systemet for at optimere deres produktionsproces og håndtering af mel- og havregrynposer. Systemet, der består af intelligente moduler og robotteknologi, har resulteret i øget produktivitet, reduceret arbejdskraftbehov og forbedret kvalitetssikring.

Ved at udnytte automatiseringens fordele har virksomheden opnået en mere effektiv og pålidelig produktion, hvilket bidrager til deres position som en førende aktør inden for fødevareindustrien. Med systemet er Lantmännen Cerealia i stand til at imødekomme efterspørgslen efter sunde og nærende fødevarer, samtidig med at de opretholder høje standarder for kvalitet og effektivitet i deres produktionsproces.Den automatiserede håndtering af paller, foliering og transport sikrer en jævn og pålidelig strøm af varer ud til distribution. Dette giver også mulighed for at imødekomme kundens behov hurtigere og mere effektivt, da processen kan udføres uden unødvendige forsinkelser eller fejl.

Som en del af Lantmännen-koncernen drager Lantmännen Cerealia i Vejle også fordel af det overordnede netværk og ekspertisen i koncernen. De kan drage fordel af samarbejde og videndeling med andre enheder inden for koncernen for at fortsætte med at forbedre deres produktionsprocesser og udvikle nye innovative produkter.

I fremtiden forventes automatisering og robotteknologi at spille en endnu større rolle inden for fødevareindustrien. Lantmännen Cerealia i Vejle er et eksempel på, hvordan virksomheder kan udnytte disse teknologiske fremskridt til at øge deres konkurrenceevne og levere højkvalitetsprodukter til deres kunder.

Med systemet og deres automatiserede produktionsproces er Lantmännen Cerealia godt positioneret til at forblive en førende aktør inden for sunde fødevarer og fortsætte med at imødekomme forbrugernes krav og forventninger.