En stor succé hos norska Kverneland, som i framtiden vill fortsätta med konceptet “omställningsstation” på deras andra anläggningar.

 

Stefan Henriksson, som är ansvarig för pressar och reservdelar, berättar: ”Vi fick i uppdrag av vår ägare, japanska KUBOTA, att reducera omställningstiden. Projektet blev kallat för DTR, d.v.s. Down Time Reduction och ingår i det överordnade projektet ”Quick Die Changing”, som gäller för alla våra anläggningar med pressar.

“Med den nya lösningen från Q-System – en så kallad omställningsstation -, och det hydrauliska clamping systemet från tyska Hilma Römheld GmbH, har vi lyckats reducera tidsförbrukningen för ett byte av verktyg från 55 till 5 minuter, vi måste säga att lösningen är en stor succé, och vi vill naturligtvis fortsätta med detta koncept på våra andra anläggningar, ” avslutar Stefan Henriksson.

 

Kverneland Group är världsledande inom utveckling, produktion och distribution av lantbruksmaskiner och servis. Verksamheten startade 1879 i Kverneland tätt på Stavanger, och har i dag fabriker i många länder och en utbredd säljorganisation.

Därför kunde Kverneland reducera omställningstiden så markant

Den nya lösningen, som består av två element – en driven vagn med två drivna rullbanor och en driven rullbana, som kan vippas upp i lodrät vinkel – är för att underlätta in och uttag av verktygen från pressen, där i plogdelarna blir formade. Förr i tiden måste man skruva loss verktygen från pressen, innan det kunde sättas in ett nytt. Detta skedde manuelt och var ett tungt och tidskrävande arbete, då formarna kan väga upp till 1500 kg.

 

Med den nya automatiska Q-System lösningen blir formarna placerade och kallibrerade på en transportplatta. Transportplattan med formen blir placered med kran på den ena av vagnens 2 rullbanor. Operatören sätter i gång vagnen via ett tryck på en knapp, och vagnen kör fram till avlevereringspunkten vid pressen.

 

Operatören vid pressen skjuter den använda formen ut på den lediga rullbanan, därefter placerar sig vagnen, så banan med den nya formen är i position med pressen. Härefter går rullbanan i gång och transporterar formen in i pressen.

 

På grund av formarnas stora vikt på upp till 1500 kg är omställningsstationen utförd som en mycket kraftig konstruktion som har en riktigt lång livstid.