Nyckelfärdig lösning till Haldex Brake Products

Haldex Brake Products AB i Landskrona fortsätter att effektivisera sin produktion och har nu installerat en helautomatisk lackeringsanläggning för att kunna göra det i egen regi i stället för att göra det hos underleverantörer. För att kunna lösa detta så fann man ett behov av ett buffertssystem med nio banor i bredd och 3 våningar högt, som rymmer 324 pallar, samt en robotcell med 3 stycken robotar, som laddar olackerade ämnen på en conveyorbana in i lackeringsdelen och som också plundrar färdiglackerade detaljer och lägger tillbaka i pall.

Buffertsystemet fylls och töms med AGV-truck i ena ändan, och så finns det en Q-Loader kran med gaffelaggregat, som hämtar pallar och ställer in i lackeringscellen, och som hämtar pallar med färdiglackerade ämnen från cellen och ställer in igen i buffertlagret. 

Efter att Haldex sonderat marknaden efter lämplig leverantör så tog man beslut om att ge förtroendet för detta projekt till oss på Q-System.

Buffertbanorna består av 15 graviterande banor in med olackerade ämnen i pallar med plats för 12 pallar i varje rad och 12 graviterande banor ut med plats för 12 pallar i varje rad med lackerade ämnen i pallar.

Då vi hanterar pallar med vikt på 600 kg på graviterande odrivna rullbanor, så säkerställer vi det med bromsrullar på banorna, så pallarna inte rullar okontrollerad med full kraft, vilket hade kunnat skapa stora problem både vid de fasta stoppen i änden på banorna, samt när pallarna rullar nedåt på banan och kör ihop med den pallen, som står i kö på banan.

Vi har också säkerställt, att man säkert kan plocka ut pall från banorna genom att montera våra separationsstopp, vilket gör, att det bildas et avstånd mellan den pall, som står längst ut och som skall plockas, och de bakomvarande pallarna i kön.

Målsättningen från Haldex
har varit, att ingen manuell hantering av pallar skall ske från bearbetningsmaskinerna, tills de är färdiglackerade och utkörda till monteringsavdelningen. Denna målsättning löste man genom att hantera alla pallar till och från Q-Systems buffertlager med AGV truckar. In- och utleverans av pallar till robotcellen sker via vår Q-Loader, och all hanteringen inne i lackeringscellen sker med robotar.

Pallarna in och ut i buffertlagret skall också placeras på så vis, att det stämmer med ordernummer. Detta ordernummer innehåller alltid 6 pallar, och de måste alltid hamna i samma banlöp. Denna del står vi på Q-System för. Systemet bygger på, att AGV trucken kör fram till en scanner och avläser etiketten på pall, och därefter talar vårt styrsystem om för AGV trucken, vilket banlöp den skall placera pallen på. Samma görs på andra sidan med vår Q-Loader.

En så kallad ”nyckelfärdig lösning” där Q-System ansvarat för konstruktion, montage och drifttagning utifrån ett tätt samarbete med Haldex, om hur de önskade, att anläggningen gällande kapacitet, utformning och styrning av hela anläggningen skulle fungera.

Denna automationslösning gör, att det endast är en operatör, som hanterar anläggningen. Detta lätt till besparingar på personal både för truckhanteringen samt all besparing av personal för plocka på olackerade och av lackerade detaljer ur och i pall, vilket också ger en arbetsmiljöaspekt på hela projektet.