Nøglefærdig løsning til Haldex Brake Products

Haldex Brake Products i Landskrona i Sverige foretager løbende en effektivisering af sin produktion og har nu installeret et helautomatisk lakeringsanlæg, således at de nu selv kan lakere i stedet for at få det gjort hos underleverandører.

For at kunne løse opgaven var der behov for et buffersystem med 9 baner i bredden og 3 niveauer i højden for i alt 324 paller samt en robotcelle med 3 robotter, som plukker ulakerede emner fra en drevet ind-rullebane og siden lægger emnerne tilbage i pallen på rullebanen.

Buffersystemet fyldes og tømmes med en AGV i den ene ende, og i den anden ende af en Q loader/kran med gafler, som henter paller fra lagerreolen og bringer dem til lakeringscellen og siden stiller pallerne med lakerede emner ind i bufferlageret igen.

Bufferbanerne består af 15 ind-faldrullebaner med plads til 180 paller med ulakerede emner og 12 ud-faldrullebaner med plads til 144 paller med lakerede emner.

Kontrolleret pallekørsel

Da vi håndterer 600 kg tunge paller på faldrullebaner, er der monteret bremseruller på banerne, så pallerne ikke ruller med fuld kraft fremad og rammer de faste stop for enden af banerne hårdt, ligesom vi forhindrer, at pallen kører hårdt imod den/de paller, der allerede står i kø på banen.

Ved at montere separationsstop for enden af udløbsbanerne, sikrer vi desuden, at der er afstand mellem den palle, der står længst fremme og skal afhentes, og de paller, der står bagved i køen. Herved forhindrer vi, at der ruller flere paller ud på én gang.

Det har været Haldex målsætning,
at der ikke må være nogen som helst manuel håndtering af paller fra bearbejdningsmaskinerne til emnerne er lakerede og kørt videre til montageafdelingen. Det er løst ved at alle paller til og fra bufferlageret håndteres med AGV-trucks, ved at indfødning og udtag af paller fra reolen sker med Q-loaderen og at al håndtering i lakeringscellen sker med robotter.

Et ordrenummer omfatter altid 6 paller, og pallerne i bufferlageret skal placeres så det stemmer overens med ordrenummeret, d.v.s. at pallerne skal stå i samme baneløb. Det sørger Q-Systems styring for. Systemet bygger på, at AGV-trucken kører hen til en scanner, som aflæser etiketten på pallen, hvorefter styringen fortæller AGV-trucken, hvilket baneløb den skal placere pallen i. Det foregår på samme måde på den anden side af reolen, hvor Q-loaderen opererer.

 

Projektet hos Haldex er en såkaldt nøglefærdig løsning, hvor vi har ansvaret for konstruktion, montage og idriftsætning på basis af et tæt samarbejde med Haldex omkring ønskerne til udformning, kapacitet og styring af hele anlægget.

Personalemæssige besparelser

Der skal kun en operatør til at styre hele anlægget, hvilket har givet personalebesparelser m.h.t. truckkørsel og det personale, der hidtil har skullet plukke ulakerede emner fra pallerne og lægge de lakerede tilbage i pallerne. Emnerne kan være tunge, så det nye anlæg har også medført et bedre arbejdsmiljø.